21. 6. 2014

Tisková zpráva ZO SZ Jihlava

Zelení požadují v Jihlavě okamžitý zákaz hracích automatů

Jihlava, 11.12.2011

Na nejbližším jednání zastupitelstva města Jihlavy se bude projednávat vyhláška o hracích automatech. Jihlavští zelení apelují na zastupitele, aby prosadili okamžitý zákaz výherních hracích přístrojů a videoloterních hracích terminalů na území města Jihlavy. Zelení vítají aktivitu, která se snaží regulovat hazard, ale připravovanou vyhlášku, podle níž by od roku 2015 neměl ve městě fungovat žádný z více než pěti set hracích automatů, považují za nedostačující. Zejména kvůli tříletému odkladu zrušení hazardu ve městě.

Úplný zákaz hazardu je možný již dnes na základě současného zákona o loteriích, č. 202/1990 Sb., podle § 50, odst. 4, a to na základě nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 29/10 o OZV Chrastavy z června tohoto roku viz. http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5369. Ústavní soud prolomil argumentaci Ministerstva financí, že nemusí respektovat obecně závazné vyhlášky obcí. Pokud by jihlavští zastupitelé ve středu přijali vyhlášku o úplném zákazu hazardu s platností do konce roku 2011, musí na základě tohoto nálezu Ministerstvo financí také ihned zrušit povolení, která budou s touto vyhláškou v rozporu. Taktéž dle přelomového rozhodnutí Ministerstva vnitra je aktuální vyhláška Chrastavy, platná od 1. ledna 2012, která explicitně zakazuje hazard s okamžitou platností, v souladu se zákonem. Viz. http://www.chrastava.com/starosta/3_2011_mv.pdf.

„Je pravděpodobné, že za 3 roky se opět změní legislativa, což by mohlo vést k tomu, že v roce 2014 již takový zákaz nebude možný. „Věřím, že Jihlava ve středu s hazardem rázně zatočí a stane se  příkladem pro další obce na Vysočině. Odvážní zastupitelé Chrastavy dokázali, že lze zakázat veškeré typy výherních automatů, a to ihned bez čekání do roku 2015!“, uvádí krajský místopředseda Jiří Pykal.

Klaus Mike Hübner argumentuje: „Další 3 roky, které by měli podle původního návrhu vyhlášky provozovatelé těchto přístrojů na hazardu vydělávat, nemohou ospravedlnit škody, které závislost na hazardu páchá na životech gamblerů a jejich rodin. Desítky studií dokumentují destrukci jejich pracovní kariéry, sociálně tíživou situaci rodin, rozpad partnerských vztahů, postiženy bývají děti i jejich okolí. Škody několikanásobně převyšují plusy z poplatků za hrací automaty městu.“

Zastupitelé mají v rukách možnost zásadně změnit množství výherních automatů v ulicích Jihlavy a tím pozitivně ovlivnit tvář města. K tomu Vít Prchal dodává: „Pevně věřím, že zastupitelé udělají zákazem automatů  správné rozhodnutí,  mnohem lepší než bylo například to, umístit základní  uměleckou školu  do stejného  objektu, kde se provozuje herna“.

Kontakt:

Jiří Pykal, místopředseda KO SZ Vysočina, tel. 602 725 509, email: pykaljiri@centrum.cz Vít Prchal, místopředseda ZO SZ Jihlava, tel. 737 689 996, email: info@naturalcentrum.cz Klaus Mike Hübner, člen Rady ZO SZ Jihlava tel. 732 220 594, email: POTENTAT@gmx.net

Odkazy:

http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/manual http://www.chrastava.cz/2011/ruseni-videoterminalu.htm http://www.chrastava.com/starosta/3_2011_mv.pdf http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5369

Příloha: otevřený dopis zastupitelům města Jihlavy